Skip to main content

A. Krampaitė. Baigėsi Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė

|   Šv. Jokūbo keliai
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės dalyviai Onuškyje prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios. 2016 06 16.
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės dalyvius išlydint į kelią Lazdijuose. Dr. Laima Andrikienė ir prof. Juozas Galdikas. 2016 05 29.

Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė, startavusi balandžio 15 dieną, baigėsi birželio 16-ąją. Jos metu, t.y. per du mėnesius, surengti devyni piligrimų žygiai, juose dalyvavo net 246 dalyviai. Su moksleiviais ir gimnazistais į kelionę lietuviškaisiais Šv. Jokūbo piligrimų keliais leidosi mokytojai, kunigai, politikai, gydytojai, dėstytojai, kitų profesijų atstovai, kai kurių savivaldybių darbuotojai. Estafetėje, kurioje aktyviai dalyvavo ir jaunieji šauliai, ir jaunieji ateitininkai, ir Maltos ordino savanoriai, – dalyviai iš Kauno miesto ir rajono, Alytaus miesto ir rajono, taip pat Kaišiadorių, Molėtų, Joniškio, Lazdijų, Marijampolės, Kalvarijos, Trakų rajono savivaldybių, o estafetės žygių maršrutuose be jau minėtų pavadinimų buvo Vilnius, Žagarė ir Juodeikiai (Joniškio r.), Miroslavas (Alytaus r.), Skardupiai (Marijampolės r.), Alanta ir Joniškis (Molėtų r.), Onuškis (Trakų r.), Žiežmariai (Kaišiadorių r.), Jonava, Punia (Alytaus r.) ir kt. Atskirų estafetės maršrutų dalyvius sveikino ir į kelią palydėjo ar atvykstančius pasitiko Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, merų pavaduotojai Gintautas Salatka (Lazdijai), Vaida Aleknavičienė (Joniškis), seniūnai, gimnazijų direktoriai. 

Rašytojas Paulo Coelho rašė, kad “jeigu žmogus ko nors labai nori, visas pasaulis jam padeda tą norą įgyvendinti. Kelias prasideda nuo svajonės. Sako, kad žmonės eina piligrimų keliu todėl, kad trokšta karščiausių troškimų išsipildymo, nori, kad įvyktų stebuklas. Ar tikrai? Keliavusieji švento Jokūbo keliu paslaptingai šypsosi – taip, išsipildė. Kelis šimtus metų piligrimų batai trypia Šv. Jokūbo kelio akmenis ir žvyrą, o aplink sklando jų žodžiai ir mintys, šimtai gražių norų ir svajonių. Vien tuo šis kelias – ypatingas, juk jį gaubia svajonių aura. Kelio ženklai – kriauklės ir geltonos strėlytės ant pakelės stulpų – vos įžiūrimi tamsoje. Piligrimai sveikinasi, linki vieni kitiems gero kelio: „Buen Camino“ (isp. camino – kelias)”. 

Šiais žodžiais birželio 13-ąją jaunuosius Šv. Jokūbo kelio ambasadorius į dviračių žygį palydėjo Žagarė. Žygis Žagarė – Juodeikiai buvo vienas paskutiniųjų jaunimo akcijos, skirtos pasitikti lietuviškųjų Šv. Jokūbo kelių įsijungimą į Europos Šv. Jokūbo kelių tinklą, žygių. Kaip jau skelbta, birželio 3 dieną Portugalijoje Lietuva tapo Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos visateise nare, tuo būdu sugrąžinant Lietuvą į Europos Šv. Jokūbo kelių žemėlapį, įteisinant lietuviškuosius Šv. Jokūbo piligrimų kelius. Keliomis dienomis anksčiau, birželio 1 dieną, nutarimą dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą priėmė ir Lietuvos Vyriausybė. 

Jaunimo akcijos iniciatorė ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos Lietuvoje steigėja bei globėja europarlamentarė dr. Laima Andrikienė džiaugiasi: “Planavome, kad jei pavyks į akciją įtraukti 150 dalyvių, galėsime džiaugtis. Atitinkamai ir atributiką užsakėme: 160 marškinėlių, 160 kepurėlių, tiek pat vėliavėlių dviračiams, 300 ženkliukų su Šv. Jokūbo kelio ženklu, atitinkamą skaičių jaunųjų ambasadorių sertifikatų. Dabar gi matome, kad dalyvių skaičius pranoko pačius optimistiškiausius mūsų lūkesčius – dalyvių buvo beveik dukart tiek! Žinia, nuo idėjos iki rezultato – netrumpas kelias, reikalaujantis darbo, lėšų ir kantrybės. Ir daug rankų, naštą keliančių, organizatorių susiklausymo ir solidarumo. Sunkiausia buvo pradėti estafetę, o paskui jau teko įjungti stabdžius, nes estafetė vyko ir ten, kur net planuota nebuvo, o mūsų pasiruoštos atributikos atsargos tirpo kaip sniegas saulutei pašildžius… Dėkoju visiems organizatoriams, visiems dalyvavusiems, talkinusiems, prisidėjusiems. Ši estafetė, jos rezultatai kalba patys už save: tai neabejotina ir didelė mūsų visų, veikiančių Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijoje, sėkmė”. 

Paskutinieji trys Šv. Jokūbo jaunųjų ambasadorių estafetės žygiai sekė vienas po kito, dalyvių skaičiumi pralenkdami anksčiau vykusiuosius. Tai rodo, jog susidomėjimas Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje neabejotinai ir sparčiai auga. 

Štai birželio 13 d. Žagarėje startavusį žygį organizavo Žagarės klebonas kun. Marius Dyglys. Išlydint jaunuosius ambasadorius sveikinimo žodžius tarė Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininkas Dainius Varnas. Pasak kunigo Mariaus Dyglio, žygio tikslas – ne tik Šv. Jokūbo kelio ženklu paženklinti kelyje esančias Šv. Jokūbo bažnyčias ir kitas kelio stotis, bet ir kelias vasaros valandas skirti dvasiniam tobulėjimui, bendrystei su piligrimystės svarbą suvokiančiais bendrapiliečiais, tapti Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – ambasadoriais Lietuvoje. Piligrimai savo kelionę pradėjo nuo Žagarės senosios Petro ir Povilo bažnyčios, vadinamos Žagarės Barboros bažnytėle, kur klebonas M. Dyglys, Joniškio rajono savivaldybės meras G. Čepulis ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininkas D. Varnas atidengė Šv. Jokūbo kelio ženklą. Vidurdienį jaunieji ambasadoriai, įveikę 20 kilometrų, nepabūgę saulės ir stipraus vėjo, jau šurmuliavo Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje, aplankė Vytauto Didžiojo paminklą. Piligrimus su duona ir druska pasitiko Juodeikių seniūnė Stanislava Andrulaitienė ir bendruomenės nariai. Šv. Jokūbo kelio atkarpą įveikusiems buvo įteikti Šv. Jokūbo ambasadorių sertifikatai,o pavargusius piligrimų kūnus atgaivino karšta arbata, vanduo ir užkandžiai. 

Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją, estafetę perėmė Žiežmariai. Jauniesiems ambasadoriams išvykstant į kelią prie Žiežmarių Laisvės statulos buvo įteikti sertifikatai, kuriuos jie panaudojo originaliai, tarsi piligrimų pasus, kelionės metu rinkdami visų aplankytų šventovių antspaudus. Ambasadorių eskortas, lydimas kelionę organizavusio Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos nario Arūno Šiaučiulio, asociacijos narės Nijolės Janulevičienės ir Žiežmarių parapijos klebono kun. Roko Puzono, aplankė Punią. Čia piligrimus,  kaip ir kitų piligrimų žygių į Punią dalyvius, pasitiko nepailstantis Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios zakristijonas Regimantas Tamelis. Iš Punios devyni jaunieji Maltos ordino savanoriai kartu su mokytoja Lina Jurevičiene ir organizatoriais keliavo į Onuškį, kur su garbiais buvusiais Lietuvos laisvės kovotojais, partizanais šventė Šv. Mišias ir lankė Vasario 16-osios signataro Donato Malinausko kapą. Piligrimus pasitiko Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius ir gimnazijos direktorė Rima Blikertienė, pakvietusi bendriems pietums. Pasistiprinę žiežmariškiai keliavo į Vilnių, čia lankėsi dominikonų puoselėjamoje Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Jų ekskursijos gidu tapo zakristijonas, taip pat uždėjęs tądien jau paskutinius antspaudus jaunųjų piligrimų sertifikatuose… 

Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę birželio 16-ąją perėmė ir vainikavo pats gausiausias dalyvių skaičiumi jaunųjų ambasadorių būrys, suburtas Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos viceprezidento Valdo Kilpio. Iš Kauno miesto ir apylinkių susirinkę per 60 jaunųjų šaulių į kelionę po Šv. apaštalo Jokūbo vardo bažnyčias leidosi autobusu. Pirmoji stotis – Punia, jos bažnyčia, Punios piliakalnis. Kita stotelė – Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, kurioje piligrimus sutiko klebonas A. Gaidukevičius, prasitaręs, kad prieš kelis metus pats tarnavo LK Savanorių pajėgose. Nors planuota pasiekti Vilnių, tačiau dėl laiko stygiaus piligrimai pasuko link Žiežmarių Šv. Jokūbo bažnyčios, kur šventoriuje pasirodęs klebonas kun. Rokas Puzonas net stabtelėjo, pamatęs uniformuotus jaunuolius. "Niekada nesu matęs tokių tvarkingų, disciplinuotų vaikų. Žiežmariuose tokių reginių ne kasdien pamatysi", – sakė kunigas. Jis žygio dalyviams įteikė paskutiniuosius šios estafetės dalyviams skirtus Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių sertifikatus. 

Priminsime, kad Europos Taryba (Council of Europe) 1987 m. paskelbė garsiąją Santiago de Compostela deklaraciją, paskelbdama Šv. Jokūbo kelią – Camino de Santiago – ir jo atšakas Europos valstybėse pirmuoju Europos kultūros keliu, atspindinčiu Europos bendrystę ir vienybę, krikščioniškąsias Europos šaknis. 1993 m. UNESCO įtraukė Šv. Jokūbo kelią į pasaulio paveldo objektų sąrašą. Prie kelio populiarinimo prisidėjo ir popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas į Santiago de Compostela 1992 metais. Per pastaruosius 15 metų imta intensyviai kurti viduramžius primenanti infrastruktūra su piligrimų nakvynės namais, brolijomis ir pan. Visas kelio maršrutas paženklintas taip, kad piligrimui nereikia vadovautis žemėlapiu ir aprašymais. Todėl pastaraisiais metais piligrimų skaičius kas metai didėja, ypač daug jų eina vadinamaisiais šventaisiais metais. 

Joks kitas kelias nesuvaidino Europos istorijoje tokio reikšmingo vaidmens, įtvirtinant krikščioniškąjį Europos identitetą, kaip Camino de Santiago, Šv. Jokūbo kelias. Ant jokio kito kelio jūs nerasite tiek daug istorijos ir kultūros paminklų. Kaip jau minėta, šį kelią birželio 1 d. pasiryžo plėtoti ir LR Vyriausybė, priimdama nutarimą dėl Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje su 32 šventovių sąrašu. Birželio 3 d. Europos Šv. Jokūbo kelio federacija Portugalijoje vykusioje generalinėje asamblėjoje į savo gretas priėmė Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją, kurią įsteigė devynios Lietuvos savivaldybės. Asociacijos prezidentu išrinktas Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, valdybos pirmininku – Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Lietuvos įsijungimas į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją – istorinis įvykis, Lietuvai atveriantis daugybę naujų galimybių saugoti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes, į jas kaip į pamatą besiremiančią Europos tautų ir šalių bendrystę.