Skip to main content

EP narės dr. Laimos Andrikienės sveikinimas Kapčiamiesčio gyventojams, švenčiantiems miestelio 500 metų jubiliejų

|   Susitikimai

Mielieji,

 

iš visos širdies sveikinu Jus visus, susirinkusius į Kapčiamiesčio jubiliejaus iškilmes! 

Naudodamasi proga dar ir dar kartą dėkoju Jums už didelę paramą per prieš dvejus metus vykusius Europos Parlamento rinkimus. Nėra tokios jėgos, kuri mane priverstų pamiršti Jūsų paramą ir tuomet išreikštą pasitikėjimą. Taip pat ir Jūsų dėka Europos Parlamento rinkimuose iš viso gavau daugiau nei 80 tūkstančių pirmumo balsų, ir nuo š.m. gegužės 30 d. vėl esu Europos Parlamento narė. Esu Jūsų atstovė Europos Parlamente – nepamirškite to. 

Kokiose pareigose bebūčiau, kokiose šalyse bedirbčiau, visur ir visada mano širdyje svarbiausia pasaulio šalis buvo, yra ir bus LIETUVA, o Lietuvoje – mano gimtoji, mūsų visų numylėtoji Dzūkija. 

Lietuvą mylinčių žmonių niekada nebus per daug, todėl atsiremkime vienas į kitą, kai reikia atramos; dirbkime ranka rankon, kai reikia talkos; mylėkime vieni kitus brolių ir seserų meile, nes mūsų, lietuvių, šioje Žemėje beliko mažiau nei trys milijonai... 

Sveikinu Kapčiamiestį, jo gyventojus – senus ir jaunus, didelius ir mažus – su gražiu jubiliejumi! Linkiu, kad Kapčiamiesčio vardas skambėtų Europoje, kad galėtumėme didžiuotis ne tik Kapčiamiesčio istorija, bet nemažiau prasminga dabartimi laisvoje Lietuvoje ir gražia ateitimi. 

Būkite pasveikinti! Apkabinu visus kartu ir kiekvieną atskirai! 

 

Jūsų – 

Laima