Skip to main content

Mokslinė monografija „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos“

|   Publikacijos

Pagrindinis mokslinės monografijos tikslas – kompleksinė lobistinės veiklos teorinė ir metodologinė analizė. Monografijoje siekiama: 1) teoriškai ir metodologiškai pagrįsti šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijas; 2) išanalizuoti lobistinės veiklos ypatumus Lietuvoje ir pasaulyje; 3) parodyti lobizmo taikymo poreikį, lobistinės veiklos galimybes ir metodus; 4) atskleisti lobizmo įtaką politinių procesų raidai ir demokratijos plėtrai Lietuvos euro–ir transatlantinės integracijos kontekste; 5) apžvelgti lobizmo teisinio reglamentavimo pagrindus; 6) išanalizuoti interesų grupių komunikacijos teorines prielaidas ir veiklos metodus; 7) atskleisti interesų grupių galios veiksnius; 8) apžvelgti interesų grupių raidą, jų strategiją ir taktiką, interesų grupių ir politinės sistemos sąveikas; 9) aptarti postmodernųjį lobistinės veiklos žinojimo kontekstą.

 Atidaryti formatu pdf (694KB)