Saltar al contenido principal

Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje

|   Šv. Jokūbo keliai

Ilgą ir gražią istoriją turinti vėlyvojo baroko stiliaus Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia, naujam gyvenimui prikeltas dominikonų vienuolyno ansamblis, Liškiavos piliakalnis, pro šalį tekantis Nemunas – visa tai seniai traukia Druskininkų ir jo apylinkių gyventojus ir kurorto svečius, kultūros paveldo tyrinėtojus, turistus iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. 

Nuo šių metų vidurio Liškiava yra ir viena lietuviškųjų Šv. Jokūbo piligrimų kelių stočių, esanti Vilniaus kelyje. Lietuviškieji Šv. Jokūbo piligrimų keliai – Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir Šv. Jokūbo žiedas, Lietuvai įsijungus į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją (2016-06-03), buvo įteisinti ir tapo visą Europą vagojančio Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – atšakomis. 

Lietuviškieji Šv. Jokūbo keliai prasideda mūsų valstybės šiaurėje, ties Latvijos-Lietuvos siena, ir kirtę Lietuvos teritoriją tęsiasi toliau į pietus: per Lenkiją ar Rusijos Kaliningrado sritį, Vokietiją, Prancūziją – į Ispaniją, Santiago de Compostela miestą, į piligrimų kelionės tikslą – Šv. apaštalo Jokūbo katedrą. 

Liepos 26-osios popietę į valdybų posėdžius ir bendrą pasitarimą Liškiavoje rinkosi dviejų Lietuvoje veikiančių asociacijų – Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, kurią šių metų gegužės 31 d. įsteigė devynios Lietuvos savivaldybės, bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos, veikiančios Lietuvoje nuo 2013 m. – vadovai, valdybų nariai. Pasitarime dalyvavo Europos Parlamento narė, EP Šv. Jokūbo kelio draugų parlamentarų grupės narė dr. Laima Andrikienė. 

Plėtojant lietuviškuosius Šv. Jokūbo piligrimų kelius kaip visą krikščioniškąją Europą dengiančio Šv. Jokūbo kelio tinklo dalį, žymint Šv. Jokūbo kelius ir jo stotis Lietuvoje, kuriant naują ir plėtojant esamą infrastruktūrą, išsaugant architektūrinį ir kitą kultūrinį, taip pat gamtinį ir kulinarinį paveldą abiejų asociacijų kryptingas ir konstruktyvus, gerai suderintas veikimas yra tikrasis kelias į sėkmę. 

Pasitarime Liškiavoje buvo aptarti Lietuvos Vyriausybės nutarimo “Dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą” (2016-06-02) įgyvendinimo darbai, abiejų asociacijų bendradarbiavimo galimybes, pasirengimas šių metų spalį Vilniuje vyksiančiam Europos Tarybos (Council of Europe) metiniam forumui, į kurį susirinks visų Europos Tarybai priklausančių valstybių atstovai ir ekspertai aptarti Europos kultūros kelių, tarp kitų ir Šv. Jokūbo kelio, vystymo perspektyvų, infrastruktūros kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo klausimų. 

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos valdybos posėdžiui ir jungtinam abiejų asociacijų valdybų pasitarimui Liškiavoje vadovavo Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vadovai: šios asociacijos prezidentas Panevėžio miesto meras R. Račkauskas ir valdybos pirmininkas Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas; posėdžiuose dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis, Lazdijų rajono meras A. Margelis, Kretingos savivaldybės mero pavaduotoja D. Skruibienė, taip pat Varėnos rajono, Kaišiadorių rajono, Kretingos rajono savivaldybių pareigūnai. Antrajai asociacijai pasitarime atstovavo jos viceprezidentai B. Nenortaitė ir kan. kun. V. Zubavičius, valdybos pirmininkas D. Varnas, valdybos nariai R. Blikertienė, A. Šiaučiulis, R. Oželis, moral. teol. dr. kun. Algirdas Petras Kanapka, Alantos (Molėtų r. savivaldybė) seniūnas A. Užubalis.

Darbas vyko konstruktyviai, valdybos posėdyje ir pasitarime priimti keli svarbūs sprendimai. Pirma, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atsakinguoju sekretoriumi bendru sutarimu patvirtintas dr. Tomas Sabaliauskas. Antra, aptartas šios asociacijos plėtros planas 2016 metams, naujų narių priėmimo klausimai. Trečia, patvirtintas Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos emblema, aptarti ir patvirtinti šios asociacijos viešųjų ryšių organizavimo strateginiai tikslai, principai, artimiausi darbai. Ketvirta, nuspręsta per artimiausius du mėnesius išleisti informacinius lankstinukus apie lietuviškuosius Šv. Jokūbo kelius keliomis užsienio kalbomis, kurie bus platinami per Lietuvos ambasadas užsienio šalyse, turizmo informacijos centrus, taip pat Vilniuje vyksiančio Europos Tarybos kultūros keliams skirto forumo dalyviams. Penkta, aptartos abiejų asociacijų veiklos koordinavimo principinės nuostatos, reikalingų atlikti darbų finansavimo klausimai; nutarta ir ateityje rengti bendrus abiejų asociacijų valdybų posėdžius, efektingai koordinuoti abiejų asociacijų bendrą veikimą. Kitas jungtinis abiejų asociacijų valdybų posėdis bus kviečiamas šių metų rudenį. 

Pastebėsime, kad Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją, savivaldybių taryboms priėmus atitinkamus sprendimus, įsteigė Alytaus rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kretingos rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės rajono, Panevėžio miesto, Varėnos rajono savivaldybės, atstovaujamos jų vadovų.

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, įsteigta 2013 metais, vienija Lietuvos piliečius, tarp jų – ir vienuolikos Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių parapijų atstovus, suvokiančius piligrimystės tradicijos išsaugojimo reikšmę, krikščioniškųjų vertybių svarbą Europos vienybei ir solidarumui išsaugoti bei stiprinti. Tarp šios asociacijos narių – gydytojai ir mokytojai, studentai ir dėstytojai, kunigai, politikai ir verslininkai, kitų profesijų atstovai.

Asociacijos jėgomis surengtas ne vienas piligrimų žygis dviračiais Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje, šių metų pavasarį – jaunimo akcija “Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetė”, apėmusi daugiau nei dešimtį savivaldybių (Kaunas, Kauno rajonas, Lazdijai, Kalvarija, Marijampolė, Molėtai, Alytus, Alytaus rajonas, Trakų ir Kaišiadorių rajonai, Jonavos ir Joniškio rajonų savivaldybės), joje per du mėnesius dalyvavo keli šimtai jaunų žmonių. Asociacijos veikloje svarbią vietą užima leidybinė veikla, konferencijų organizavimas, informacijos apie Šv. Jokūbo kelią kaip pirmąjį Europos kultūros kelią, liudijantį Europos įvairovę ir bendrystę, sklaida. Asociacijos nariai rengia diskusijas gimnazijose, mokyklose, universitetuose, bendruomenėse, viešosiose bibliotekose apie krikščioniškąsias Europos šaknis, vertybių svarbą politikoje ir kasdieniame mūsų gyvenime. 


Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos informacija 
Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos informacija 


Daugiau informacijos: 

Aurelija Krampaitė 
aurelija.01@gmail.com 
Tel. 8 630 19604