Saltar al contenido principal

Europos kultūros paveldo metai: Žanos d'Ark gimtinėje Domremy

|   Misijos

Šiandien nuo ankstaus ryto esu Domremy, Lotaringijoje, Prancūzijoje. 
Čia, kur 1412 m. sausio 6 d. gimė ir iki 17 metų amžiaus gyveno Žana d'Ark (Jeanne D'Arc), Orleano mergelė, Katalikų bažnyčios šventoji, Prancūzijos globėja. Sudeginta ant laužo 1431 metais, kai jai tebuvo 19 metų, reabilituota 1456 metais.

Su kolegomis europarlamentarais  ANIMA grupės nariais  meldėmės Domremy La Pucelle bazilikoje, Šv. Mišias aukojo Saint-Dié vyskupijos vyskupas Didier Berthet.

Mus svetingai priėmė ir Vogėzų departamento (Departement des Vosges) vadovai, miesto meras, tarybos nariai.

Visi kartu aplankėme Žanos d'Ark šeimos namą, kuriame ji gimė, bažnytėlę, kurioje ji buvo pakrikštyta ir melsdavosi. 
Prancūzai, jos gimtųjų vietų žmonės tikrai myli savo šventąją, didžiuojasi ja. Žana d'Arc kanonizuota ( paskelbta šventąja) 1920 metais.

Įdomus jausmas apima, kai atsirandi tose vietose, kur žmonės šimtmečius kaip brangiausią palikimą saugo ir puoselėja atminimą jaunos mergaitės, karės, kovojusios už Prancūzijos laisvę. Prieš kelis dešimtmečius istorijos vadovėlyje mokykloje skaitydama apie Šimtametį karą ir Žaną d'Ark, maniau, kad jos istorija  viso labo legenda. O šiandien vaikštinėdama jos gimtajame kaime, klausydama vietos žmonių pasakojimų suprantu, kaip visa tai, ką maniau esant tik legenda, yra tikra. Kaip ir tos mergaitės Žanos tvirtumas, jos dvasios stiprybė.

Beje, netoliese nuo Domremy driekiasi iš Šv. Jokūbo piligrimų kelias.

Pabendravusi su svetingais prancūzais išvykstu į Vokietiją, į Frankfurtą, iš ten  į Tėvynę numylėtą...

#2018EuroposKultūrosPaveldoMetai