Aller au contenu principal

L. Andrikienė: Už tokį pat darbą toje pačioje šalyje – toks pats atlyginimas

|   EP

Europos Parlamentas gegužės 29 d. Strasbūre balsavo dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos, galiojusios nuo 1996 metų, peržiūros. Po 27 mėnesius trukusių derybų šių metų pavasarį buvo pasiektas kompromisinis susitarimas tarp Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES tarybos, kuriam Europos Parlamentas pritarė: 456 europarlamentarai balsavo už, 147 prieš ir 49 susilaikė balsavime dėl šios direktyvos. 

Aš balsavau už šią direktyvą, nes esu įsitikinusi, kad jau seniai toks principas – už tokį pat darbą toje pačioje šalyje – toks pats atlyginimas – turėjo būti įgyvendintas. Europos Sąjungoje negali būti pirmarūšių ir antrarūšių piliečių ir darbuotojų.

Ši direktyva sustiprina komandiruotų darbuotojų apsaugą ir užtikrina sąžiningesnę įmonių konkurenciją ES. Europos ateičiai itin svarbu, kad Europos Sąjunga nebūtų suskaidyta tarp Rytų ir Vakarų.

Nuo dabar komandiruojamiems darbuotojams bus užtikrintas minimalus ES priimančiosios šalies darbo užmokestis. Taip pat ši direktyva reguliuoja minimalų ir maksimalų darbo, poilsio bei atostogų laiką, priedų mokėjimus pagal priimančiosios valstybės tvarką, kelionių ir apgyvendinimo išlaidas bei adekvačias apgyvendinimo sąlygas.

Pastebėsiu, kad ši direktyva neliečia transporto sektoriaus. Dėl transporto sektoriaus darbuotojų, vežėjų bus balsuojama atskirai, ir transporto sektoriui naujosios direktyvos nuostatos bus taikomos tik nuo tada, kai įsigalios būsimi šiam sektoriui skirti ES teisės aktai, sudarantys taip vadinamą Mobilumo paketą.