Aller au contenu principal

L. Andrikienės vadovaujama Europos Parlamento delegacija vyksta į Moldovą ir Ukrainą

|   Pranešimai spaudai

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2018 04 02

Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto delegacija, vadovaujama L. Andrikienės, balandžio 2-ąją pradeda darbą Moldovoje. Misijos tikslas – įvertinti, kaip Moldova įgyvendina ES-Moldovos asociacijos susitarimą ir su kokiais iššūkiais šalis susiduria, įgyvendindama 2017-2019 metų laikotarpiui numatytas reformas, taip pat nustatyti, kuo ES galėtų padėti, kad Asociacijos susitarimas būtų sėkmingai įgyvendintas.

Delegacija, kurios sudėtyje – įvairioms politinėms frakcijoms priklausantys EP Užsienio reikalų komiteto nariai iš Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos, Kišiniove susitiks su Moldovos prezidentu I. Dodonu, Ministru Pirmininku Pavelu Filipu, Užsienio reikalų ir Teisingumo ministrais, kitais Vyriausybės pareigūnais. Europarlamentarų delegacija taip pat susitiks su Moldovos parlamento pirmininku Andrianu Candu ir parlamento nariais, atstovaujančiais valdančiajai daugumai ir opozicijai.

Programoje taip pat numatyti susitikimai su tarptautinių organizacijų, tokių, kaip Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo, Europos investicijų banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko padalinių, veikiančių šioje šalyje, vadovais, taip pat su pilietinės visuomenės, žiniasklaidos atstovais.

EP delegacija lankysis Varnicos ligoninėje, kurios renovacija atlikta ES finansinės paramos lėšomis. Šioje ligoninėje gydomi apie 5000 vietos gyventojų bei apie 12 000 asmenų, gyvenančių šiuo metu Rusijos kontroliuojamame Padnestrės regione.

Ukrainoje L. Andrikienė ir jos vadovaujama delegacija darbą pradės balandžio 5 dieną. Čia numatyti delegacijos susitikimai su Ukrainos prezidentu P. Porošenko, Ministru Pirmininku V. Groismanu, Ukrainos parlamento pirmininku A. Parubijumi, Užsienio reikalų ministru P. Klimkinu, kitais Ukrainos Vyriausybės nariais. Delegacija taip pat susitiks su Ukrainoje dirbančiais ES valstybių narių verslo atstovais, Ukrainoje reziduojančiais ES valstybių narių ambasadoriais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Kaip Moldova, taip ir Ukraina susiduria su problemomis, įgyvendinant ES-Ukrainos asociacijos susitarimą, kurio sudėtinė dalis yra laisvosios prekybos susitarimas. Europos Parlamento delegacija vertins, kokia papildoma pagalba reikalinga šiai šaliai, kad ji sėkmingai susidorotų su problemomis, kylančiomis įgyvendinant minėtus susitarimus.

Darbą Ukrainoje Europos Parlamento delegacija baigs balandžio 6 dieną.

2017 metais L. Andrikienė parengė Europos Parlamento pranešimą dėl ES Rytų partnerystės politikos, sulaukusį didelio palaikymo Europos Parlamente.