Aller au contenu principal

Seimo Užsienio reikalų komitete vienbalsiai pasmerkėme Rusijos vykdomus karo nusikaltimus Ukrainoje

|   Pranešimai

Užsienio reikalų komitetas griežtai pasmerkė Rusijos kariuomenės nusikaltimus Bučoje, Irpinėje ir kitur Ukrainoje: šie nusikaltimai – Ukrainos tautos genocidas

2022 m. balandžio 7 d. pranešimas žiniasklaidai.

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas, reaguodamas į masinius brutalius Rusijos kariuomenės nusikaltimus prieš civilius gyventojus Bučoje, Irpinėje, Hostomelyje, Mariupolyje ir kitur Ukrainoje, priėmė pareiškimą, kuriuo kviečia tarptautinę bendruomenę vieningai pasmerkti Rusijos agresiją ir  vykdomus karo nusikaltimus juos įvardijant Ukrainos tautos genocidu.

„Tarptautinis Baudžiamasis Teismas jau pradėjo tyrimą dėl Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų, ir mes reikalaujame, kad visi, ne tik V. Putinas ir A. Lukašenka, Rusijos kariuomenės vadai, davę įsakymus žudyti ar nesustabdę civilių gyventojų skerdynių, bet ir eiliniai kariai atsakytų už nekaltų Ukrainos žmonių pralietą kraują ir sužlugdytus gyvenimus“, – sakė Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Andrikienė.

„Rusijos veiksmai yra nesuderinami su jos naryste Jungtinėse Tautose ir Jungtinių Tautų  Žmogaus teisių taryboje, todėl mes raginame pašalinti Rusiją iš šių ir kitų tarptautinių organizacijų“, – pažymėjo L. Andrikienė.

Komiteto pareiškime pabrėžiama, kad įvestos sankcijos Kremliaus režimui yra nepakankamos, todėl euroatlantinė bendruomenė su partneriais jau dabar turi įvesti visaapimančias sankcijas, kurios ženkliai silpnintų Kremliaus režimą ir stabdytų Rusijos agresiją. Komitetas kviečia Europos Sąjungos valstybes nares nedelsiant stabdyti Rusijos naftos ir dujų importą, įvesti draudimą Rusijos laivams įplaukti į visus Europos Sąjungos uostus, sustabdyti sausumos transportą į Rusiją ir iš jos visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Pareiškimu Lietuvos parlamentarai kreipiasi į tarptautines organizacijas, demokratinių valstybių parlamentus, kad jų vyriausybės didintų karinę, finansinę, humanitarinę ir diplomatinę paramą Ukrainai, vieningai paremtų iniciatyvas dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje pasmerkimo ir Rusijos izoliavimo, pritaikant analogiškus sprendimus bei sankcijas ir kariniame konflikte dalyvaujančiai Baltarusijai.