Aller au contenu principal

Už stiprią, teisingą ir turtingą Lietuvą

|   Nuomonės

 

Kiekvieną savaitę iki Seimo rinkimų šioje rubrikoje rasite mano rinkimų programos pristatymą. Ne tos valdiškos ir „apkarpytos”, kuri bus apygardos rinkimų komisijos išleistame biuletenyje, o mano tikrosios rinkimų programos, kurioje konkrečiai pristatoma, ko sieksiu, už ką kovosiu, dirbdama Lietuvos Respublikos Seime.

Tai yra mano nuostatos dėl pajamų ir pensijų, išmokų ūkininkams ir žemės ūkio plėtros, švietimo ir kultūros, saugumo ir energetikos, verslo ir jaunimo reikalų, skurdo ir socialinės atskirties, sveikatos apsaugos ir tautinio identiteto išsaugojimo bei kitais klausimais.

Šiandien pristatau pirmuosius du prioritetus, kuriems negailėsiu jėgų ir pastangų, tai – #Tautos saugumas ir #Europinis teisingumas.

Mano rinkimų plakate perskaitykite tai, kas man yra svarbiausia: Šeimos gerovė. Tautos saugumas. Europinis teisingumas. Lietuva Tėvynė ir jos dalis Žemaitija.

Jūsų –

Dr. Laima Andrikienė

—————————————————————

#Tautos saugumas

Tautos saugumas prasideda ne nuo NATO – šiuo metu svarbiausio išorinio saugumo veiksnio, demokratinių valstybių gynybos sąjungos. Tautos saugumas prasideda nuo visų mūsų – mūsų pačių. Nuo to, kiek esame išsilavinę, kaip mes suprantame ir mylime savo Tėvynę, kaip esame pasirengę ginti savo laisvę ir valstybę, kaip lietuvis bendrauja su lietuviu, kaip išmintingai ir demokratiškai mes valdomės ir t.t.

Tautos saugumas – tai mūsų pačių susipratimas ir bendrų tikslų siekimas. Būtent tai nulemia regionų plėtrą, mūsų valstybės konkurencingumą pasaulyje, didėjančias gyventojų pajamas, gerų darbo vietų radimąsi.
Tautos saugumas – tai kalbos ir kultūros puoselėjimas, tautinio identiteto išsaugojimas.
Tautos saugumas – tai išmintinga užsienio politika, narystės Europos Sąjungoje privalumų išnaudojimas ir ES stiprinimas, naudinga Lietuvai ekonominė diplomatija.
Bet visų svarbiausia – tai valdymo skaidrumas, piliečių nuomonės paisymas, žmogiškųjų vertybių pirmumas prieš biurokratinį požiūrį.
Tautos saugumas – tai visų mūsų bendruomeninė ir pilietinė branda, demokratija ir sugyvenimas.

Esu pasirengusi kovoti už kiekvieną žmogų kaip už visą Tautą.

#Europinis teisingumas

Mes dažnai susiduriame su teisingumo stygiumi. Teisingumo stoka mus žemina ir žlugdo.

Nuo teisingos visuomenės ir valdžios supratimo priklauso, kaip žmogus atsiskleidžia, kuria, skatina verslo iniciatyvas.

Dar daugiau: teisingumas – tai žmogaus pasitikėjimo savimi ir valstybe pagrindas, jo orumo ir vertės išraiška. Kuo daugiau teisingumo, tuo valstybė stipresnė, turtingesnė ir konkurencingesnė.

Europinis teisingumas – visiška priešingybė sovietmečio teisės supratimui, kad kas stipresnis, didesnis ar turtingesnis, to ir tiesa. Jis taikliai apibūdinamas Sibiro lagerių žargonu: įstatymas – taiga, prokuroras – lokys...
Senosios Europos valstybės teisingumą, laisvę ir demokratiją kūrė šimtmečiais, mums po sovietinės okupacijos pasivyti nelengva, bet būtina, kad su pasididžiavimu galėtume gyventi ir jaustis lygiaverčiai Europos piliečiai. Kad nereikėtų su nuoskauda smukti su lagaminėliu iš Tėvynės į svečius kraštus laimės ieškoti.

Nenurimsiu, kol Lietuva neįgyvendins europinio teisingumo standarto.

Politinė reklama