Skip to main content

Antradienį JAV Aukščiausiajame Teisme su Europos Parlamento delegacija, vadovaujama Christian'o Ehler'io (Vokietija)

|   EP

Antradienį JAV Aukščiausiajame Teisme su Europos Parlamento delegacija, vadovaujama Christian'o Ehler'io (Vokietija).

Ant šio teismo fasado parašyta: EQUAL JUSTICE UNDER LAW - Vienodas teisingumas pagal įstatymą. Kaip paprasta, bet kaip nelengvai pasiekiama.

Šiandien JAV - gedulo diena, EP delegacija misiją nutraukiame, išvykstame į Europą, sugrįšime kitų metų vasarį.