Skip to main content

EK ir EIVT ragina Baltarusiją stiprinti kovą su neteisėta prekyba

|   Klausimai

Praėjusiais metais Europos Parlamento narė Laima Andrikienė kreipėsi į Europos Komisija dėl padidėjusio nelegalių cigarečių įvežimo iš Baltarusijos į Europos Sąjungą. Tuo metu Baltarusijos vyriausybė buvo paskelbusi, kad nuo 2018 m. sausio mėn. didins tabako gaminių produkcijos pajėgumus Gardino fabrike, reaguojant į didėjančią baltarusiškų cigarečių paklausą. Baltarusiškos cigaretės faktiškai įvežamos kaip kontrabanda į ES, vieną iš tikslinių Baltarusijos tabako gaminių rinkų.

Šiandien (Kovo 28 d.) Europos Komisija pateikė atsakymą, kad 2017 m. gruodžio 19-20 dienomis ES ir Baltarusijos koordinavimo grupės susitikimo metu cigarečių kontrabandos klausimai buvo iškelti Baltarusijai ir ES toliau tęs kovą su neteisėta prekyba tabako gaminiais.

 

L. Andrikienės klausimą ir Europos Komisijos atsakymą skaitykite čia:

 

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-007823/2017

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis

Laima Liucija Andrikienė (PPE)

Tema: Baltarusija ketina didinti pigių cigarečių gamybos apimtis

Baltarusijos vyriausybė neseniai paskelbė, kad privatus investuotojas padidins Gardino tabako fabriko gamybos pajėgumus. Paskelbta, kad pajėgumus didinti bus pradėta 2018 m. sausio mėn. reaguojant į didėjančią baltarusiškų cigarečių paklausą. ES yra viena iš tikslinių rinkų.

Gardino tabako fabrike gaminamos baltarusiškos cigaretės faktiškai yra kontrabanda įvežamos į daugiau kaip 20 valstybių narių, kuriose jos negali būti parduodamos legaliai, ir dėl to kasmet jau nesumokama 1 mlrd. EUR mokesčių.

Turint mintyje, kad artėja ES ir Baltarusijos koordinavimo grupės susitikimas (gruodžio 19–20 d.):

1. Ar EIVT ims spręsti šį klausimą kartu su Baltarusijos vyriausybe?

2. Ar EIVT paprašys informacijos apie valstybių narių rinkas, kuriose galima legaliai prekiauti baltarusiškomis cigaretėmis, ir kaip bus stebimas eksportas siekiant užkirsti kelią sutrikimams tiekimo grandinėje?

3. Ar EIVT atkreips dėmesį į tai, kad Baltarusijoje cigaretėms taikomi maži mokesčiai yra paskata jas kontrabanda įvežti į ES?

 

LT

E-007823/2017

G. Oettingerio atsakymas

Komisijos vardu

(28.3.2018)

2017 m. gruodžio 19–20 d. Briuselyje vykusiame ES ir Baltarusijos koordinavimo grupės susitikime Komisijos tarnybos ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) iškėlė padidėjusio nelegalių cigarečių iš Baltarusijos įvežimo į ES ir Baltarusijos vyriausybės sprendimo didinti cigarečių gamybą klausimus. Komisijos tarnybos ir EIVT taip pat paragino Baltarusiją stiprinti kovą su neteisėta prekyba tabako gaminiais, daugiau bendradarbiauti su Komisija, o ypač su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, pasirašyti ir ratifikuoti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (toliau – PSO TKPK protokolas) ir tabako gaminių akcizo tarifus suderinti su ES akcizo tarifais. Prie šio klausimo bus grįžtama dvišaliuose dialoguose su Baltarusija ir ES ir Baltarusijos koordinavimo grupės – pagrindinės ES ir Baltarusijos politinio dialogo platformos – susitikimuose.

Glaudžiai bendradarbiaudamos su valstybių narių muitinėmis Komisijos tarnybos stebi neteisėtą prekybą tabako gaminiais, taip pat ir įvežamais iš Baltarusijos, Europos Sąjungoje. Vis dėlto kova su neteisėta prekyba tabako gaminiais yra tarptautinis reiškinys, reikalaujantis visuotinės strategijos ir tarptautinio bendradarbiavimo. Šią problemą siekiama spręsti PSO TKPK protokolu, kurį ES pasirašė ir sudarė. Įsigaliojęs PSO TKPK protokolas taps pagrindine kovos su neteisėta prekyba tabaku priemone tarptautiniu lygmeniu.