Skip to main content

ES Magnickio aktas

|   EP

Europos Parlamentas tik ką nusprendė: ES teisės aktas, veikiantis visose ES valstybėse narėse, dėl sankcijų žmogaus teisių pažeidėjams turės vadintis Sergejaus Magnickio vardu: 

www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190307IPR30748/europarlamentarai-ragina-priimti-es-magnitskio-istatyma