Skip to main content

Europarlamentarai dėl Rusijos agresijos Azovo jūroje

|   EP

Europos Parlamento nariai lapkričio 30 d. laišku kreipėsi į ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini, ragindami ją ir ES valstybių narių vadovus įvesti naujas tikslines sankcijas Rusijai po to, kai lapkričio 25 d. Rusija karine jėga neleido trims Ukrainos laivams kirsti Kerčės sąsiauro ir jėga sulaikė Ukrainos jūrininkus bei užgrobė laivus.
Šis įvykis yra dalis agresyvios Rusijos politikos Ukrainos atžvilgiu - Kremlius aneksavo Krymą, toliau tęsia agresiją Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse. To negalima ignoruoti.

Žemiau skaitykite laiško tekstą anglų ir lietuvių kalbomis: 

*************************

Brussels, November 30th 2018

On the 25th of November, a Russian ship forcefully prevented three Ukrainian military ships from sailing through the Kerch strait. Both the ships and crew were seized, while 24 crewmembers have since been detained in Russia for a period of sixty days.

This incident does not stand alone but comes on top of the illegal annexation of Crimea, continued financial and military support for the fighting in Donetsk and Luhansk as well as support for and recognition of the illegal elections held in those areas and the building of a bridge over the Kerch strait.

The developments that took place this weekend should be seen as part of a wider strategy to escalate and fuel tensions between Russia and Ukraine, a flagrant and provocative violation of international rules and agreements and a direct threat to our own peace and security.

Putin’s aggression cannot be left unanswered. We, the undersigned members of the European Parliament therefore call on High-Representative Mogherini and all European government leaders to impose targeted sanctions against Russia. Europe can and must not let itself be side-lined while President Putin slowly but steadily chips away at the foundation of the rules-based international order.

**************************

Briuselis, 2018 m. Lapkričio 30 d.

Lapkričio 25 d. Rusijos laivas jėga sutrukdė trims Ukrainos kariniams laivams kirsti Kerčės sąsiaurį. Laivai ir įgula buvo areštuoti. 24 įgulos nariai sulaikyti Rusijoje šešiasdešimčiai dienų.

Šis incidentas nėra vienkartinis atvejis, bet nelegalios Krymo aneksijos tęsinys, finansinės ir karinės paramos teikimo kovoms Donecke ir Luhanske tąsa, taip pat kaip ir nelegalių rinkimų vykusių šiose srityse pripažinimas ir tilto virš Kerčės sąsiaurio statyba.

Šio savaitgalio įvykiai turėtų būti laikomi platesnės strategijos dalimi, kuria siekiama didinti Rusijos ir Ukrainos įtampą, akivaizdžiu ir provokuojančiu tarptautinių taisyklių ir susitarimų pažeidimu, ir tiesiogine grėsme mūsų pačių taikai ir saugumui.

Putino agresija negali likti be atsako. Mes, žemiau pasirašę Europos Parlamento nariai, raginame vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Mogherini ir visus Europos vyriausybių vadovus taikyti tikslines sankcijas Rusijai. Europa negali ir privalo nelikti nuošalyje, kai prezidentas Putinas lėtai ir nuosekliai griauna taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos pamatus.

Marietje Schaake (ALDE, Netherlands)
Laima Andrikienė (EPP, Lithuania)
Petras Auštrevičius (ALDE, Lithuania)
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE, Spain)
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, Spain)
Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lithuania)
Michał Boni (S&D, Poland)
Elmar Brok (EPP, Germany)
Reinhard Bütikofer (Greens, Germany)
Luis de Grandes Pascual (EPP, Spain)
Esther de Lange (EPP, Netherlands)
Karima Delli (Green, France)
Mark Demesmaeker (ECR, Belgium)
Pascal Durand (Greens, France)
Bas Eickhout (Greens, Netherlands)
Fredrick Federley (ALDE, Sweden)
Christoper Fjellner (EPP, Sweden)
Anna Fotyga (ECR, Poland)
Michael Gahler (EPP, Germany)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Netherlands)
Anatanas Guoga (EPP, Lithuania)
Christophe Hansen (EPP, Luxembourg)
Marian Harkin (ALDE, Ireland)
Rebecca Harms (Greens, Germany)
Morten Helveg Petersen (ALDE, Denmark)
Hans-Olaf Henkel (ECR, Germany)
Gunnar Hökmark (EPP, Sweden)
Mary Honeyball (S&D, United Kingdom)
Jan Huitema (ALDE, Netherlands)
José Inácio Faria (EPP, Portugal)
Sophie in ‘t Veld (ALDE, Netherlands)
Bendek Jávor (Greens, Hungary)
Danuta Jazłowiecka (EPP, Poland)
Petr Ježek (ALDE, Czech Republic)
Marek Jurek (ECR, Poland)
Sandra Kalniete (EPP, Latvia)
Krišjānis Kariņš (EPP, Latvia)
Tunne Kelam (EPP, Estonia)
Bernd Kölmel (ECR, Germany)
Zdzisław Krasnodębski (ECR, Poland)
Barbara Kudrycka (EPP, Poland)
Eduard Kukan (EPP, Slovakia)
Jeroen Lenaers (EPP, Netherlands)
Janusz Lewandowski (EPP, Poland)
Elżbieta Łukacijewska (EPP, Poland)
Peter Lundgren (ECR, Sweden)
Monica Macovei (ECR, Romania)
Ramona Mănescu (EPP, Romania)
Ana Gomes (S&D, Portugal)
David Martin (S&D, United Kingdom)
Valentinas Mazuronis (ALDE, Lithuania)
Angelika Mlinar (ALDE, Austria)
Csaba Molnár (S&D, Hungary)
Caroline Nagtegaal (ALDE, Netherlands)
Ludĕk Niedermayer (EPP, Czech Republic)
Ivari Padar (S&D, Estonia)
Urmas Paet (ALDE, Estonia)
Julia Pitera (EPP, Poland)
Jiří Pospíšil (EPP, Czech Republic)
Michele Rivasi (Greens, France)
Bronis Ropė (Greens, Lithuania)
Dariusz Rosati (EPP, Poland)
Kārlis Šadurskis (EPP, Latvia)
Judith Sargentini (Greens, Netherlands)
Petri Sarvamaa (EPP, Finland)
Jacek Saryusz-Wolski (NI, Poland)
Jasenko Selimovic (ALDE, Sweden)
Anders Sellström (EPP, Sweden)
Alyn Smith (Greens, United Kingdom)
Michaela Šojdrová (EPP, Czech Republic)
Ivan Štefanec (EPP, Slovakia)
Jaromír Štětina (EPP, Czech Republic)
Helga Stevens (ECR, Belgium)
Dubravka Šuica (EPP, Croatia)
Richard Sulík (ECR, Slovakia)
Pavel Svoboda (EPP, Czech Republic)
Tibor Szanyi (S&D, Hungary)
Adam Szejnfeld (EPP, Poland)
Indrek Tarand (Greens, Estonia)
Pavel Telička (ALDE, Czech Republic)
Nils Torvalds (ALDE, Finland)
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE, Spain)
Helga Trüpel (Greens, Germany)
Kazimierz Ujazdowski (NI, Poland)
Inese Vaidere (EPP, Latvia)
Matthijs van Miltenburg (ALDE, Netherlands)
Hans van Baalen (ALDE, Netherlands)
Peter van Dalen (ECR, Netherlands)
Guy Verhofstadt (ALDE, Belgium)
Jarosław Wałęsa (EPP, Poland)
Julie Ward (S&D, United Kingdom)
Cecilia Wikström (ALDE, Sweden)
Roberts Zīle (ECR, Latvia)
Kosma Złotowski (ECR, Poland)
Milan Zver (EPP, Slovenia)
Tadeusz Zwiefka (EPP, Poland)