Skip to main content

Europos draugų (Friends of Europe) Gala vakarienė Palace d'Egmont Briuselyje

|   EP

Kalba Europos Komisijos prezidentas Jean-Claude Juncker'is. 
Kalba apie ES biudžetą: naujame finansiniame laikotarpyje 325 milijardai eurų Sanglaudos politikai, ES struktūriniams fondams  daug, labai! 
Kalba ir grafas Etienne Davignon. Apie mūsų Europą.