Skip to main content

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Briuselyje dabar: Holokausto atminties diena

|   EP

6 milijonai žydų tautybės žmonių aukų... 
"Jei kiekvieną holokausto auką pagerbtume tylos minute, turėtume nutilti daugiau nei vienuolikai metų"... (EP pirmininkas Antonio Tajani).

Šiandien vėliau dalyvausiu debatuose ES užsienio politikos klausimais, dalyvaujant ES Aukštajai įgaliotinei užsienio ir saugumo klausimais Federicai Mogherini: dėl kritinės padėties Venesueloje ir dėl Taivano-Kinijos LR santykių.