Skip to main content

Išbandymas Europos Parlamentui – ES Magnitskio aktas

|   EP

Šią savaitę Europos Parlamente – mūšis dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos sukūrimo arba, kitais žodžiais sakant, Magnitskio akto ir Magnitskio sąrašo. Balsavimas dėl ES rezoliucijos šiuo klausimu – ketvirtadienį, kovo 14 dieną. Esu viena šio dokumento bendraautorių, mūsų frakcijos pozicija – visos Europos sąjungos lygiu turi galioti toks teisės aktas, kurio rezultatas – žmogaus teisių pažeidėjų sąrašas ir jiems galiojančios ES sankcijos. Sąrašas neapsiribos viena kuria nors valstybe ar jų grupe, tačiau visiems galios tos pačios sankcijos – draudimas atvykti į ES valstybių teritorijas, draudimas disponuoti turtu, esančiu ES teritorijoje, ir naudotis ES bankų sąskaitomis. Mes, centro dešinieji – krikščionys demokratai, liberalai, konservatoriai, kai kurie „žalieji“ – norime ir siekiame, kad ir teisės aktas, ir sąrašas būtų pavadinti Magnitskio vardu. Mums S. Magnitskis – daug daugiau nei simbolis ar viena iš daugelio korumpuotų, nusikalstamų režimų aukų, sumokėjusių brangiausia – gyvybės – kaina už atskleistus nusikaltimus.

Kai pasaulis išgirsta pavadinimą „Šindlerio sąrašas“ (Schindler‘s List), daugelis žino, apie ką kalbama: Antrojo pasaulinio karo metais Sudetuose vokiečių verslininkas Oskaras Šindleris (Oscar Schindler) išgelbėjo daugiau nei tūkstančio žydų tautybės pabėgėlių gyvybes, įdarbindamas juos savo fabrikuose.

Jau keleri metai, kaip pasaulis žino ir „Magnitskio aktą“ – 2012 m. JAV kongreso priimtą ir Prezidento B. Obamos pasirašytą įstatymą, kuriuo remiantis buvo sudarytas aukštų Rusijos pareigūnų, atsakingų už Sergejaus Magnitskio žūtį Rusijos kalėjime 2009 metais, sąrašas. Šiems asmenims uždrausta atvykti į JAV, jų bankų sąskaitos ir kitas turtas įšaldyti, jais disponuoti uždrausta. 2016 metais JAV išplėtė šio įstatymo galiojimo ribas, ir nuo tada į sąrašą gali būti įtraukti bet kurios pasaulio valstybės pareigūnai, grubiai pažeidę žmogaus teises, kuriems bus pritaikytos minėtos sankcijos.

Neskaitant JAV, panašius įstatymus yra priėmusios Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė Karalystė ir Kanada. Jau nuo 2010 metų Europos Parlamentas ragina ES institucijas ir valstybes nares priimti Magnitskio aktą visos Europos Sąjungos lygiu. Buvau pirmoji Europos Parlamente, kurios parengtame metiniame pranešime bei Europos Parlamento 2010 m. lapkričio 23 d. priimtoje rezoliucijoje ES institucijos buvo paragintos sudaryti aukštų Rusijos pareigūnų, prisidėjusių prie S. Magnitskio žūties, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą. Praėjo beveik dešimtmetis, o ES tokio teisės akto vis dar neturi.

Kadenciją baigiantis Europos Parlamentas arba išdrįs padaryti tai, ko nesiryžo ištisus penkerius metus, arba ne. Laukiu rytojaus, ketvirtadienio, balsavimo.

(Laimos Andrikienės FB).