Skip to main content

Kalvarijos gimnazijos piligrimai

|   Šv. Jokūbo keliai

Birželio 12 dieną Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę priėmė Kalvarijos gimnazijos moksleiviai. Dalyvavo net dvi gimnazijos moksleivių ir mokytojų grupės. 30-ties žygeivių grupė keliavo iki Deivoniškių koplyčios ir atgal iki Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios. Grupės vadovės – dorinio ugdymo mokytoja L. Burinskienė ir pavaduotoja ugdymui A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė. Kita 30-ties žygeivių grupė keliavo Liubavo seniūnijos kryptimi, pakeliui aplankant koplyčias.  Grupės vadovės – istorijos mokytoja D. Jonylienė, anglų kalbos mokytoja G. Guzavičienė.

Žygio metu ne tik aplankėme savivaldybės šventas vietas, bet susipažinome ir su jų istorija, pasimeldėme. Žygeivius pasitiko Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios zakristijonas V. Arendarčikas. Piligriminio žygio dalyviams buvo įteikti Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasai, į kuriuos buvo įspaustas antspaudas, liudijantis apie įveiktą kelio atkarpą bei įteikti Šv. Jokūbo kelio ambasadorių sertifikatai.