Skip to main content

L. Andrikienė lankėsi Molėtuose, Utenoje ir Alantoje

|   Diskusijos
Po susitikimo su Molėtų rajono meru Stasiu Žviniu ir savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Jauneika. 2018 05 25.

Gegužės 25 d. europarlamentarė Laima Andrikienė lankėsi Molėtuose, Utenoje bei Alantoje. Susitikime su Molėtų savivaldybės meru Stasiu Žviniu ir administracijos direktoriumi Sauliumi Jauneika buvo aptartos regiono problemos bei ES parama. Meras sakė, jog savivaldybėje yra apie 3000 ūkininkų. Dauguma jų yra smulkūs, jų ūkio dydis yra apie 8 hektarai. Dalis ūkininkų yra taip vadinami „sofos ūkininkai”, patys nedirbantys savo žemės, dažnai – miestiečiai, nusipirkę sodybas šiame miesto gyventojų mėgiamame regione, kur nuostabi gamta, daug ežerų, bet ne tokios derlingos žemės kaip, sakykime, Šiaurės Lietuvoje.

L. Andrikienė domėjosi, kaip panaudojama ES parama. Problemos Molėtų rajone panašios kaip ir kitur Lietuvoje: už ES pinigus rekonstruotos mokyklos, bet dėl mokinių trūkumo dalį jų tenka uždaryti. Sveikatos apsaugos srityje padėtis yra panaši: optimizuojant ligoninių tinklą uždaromi ne tik kai kurie ligoninių skyriai, bet ir buvusios ligoninės, gyventojams rimtesniais atvejais tenka kreiptis į didesnių miestų medicinos centrus. Meras sakė, kad žmones tuo nėra patenkinti. Meras taip pat pažymėjo, kad savivaldybei reikia pinigų keliams remontuoti, dviračių takams bei kitai turizmo infrastruktūrai įrengti. Socialinės problemos taip pat turėtų susilaukti didesnio ES dėmesio. Labai daug visų šių problemų kyla dėl emigracijos.

Apie socialinių problemų sprendimo būdus bei ES planuojamą socialinį ramstį L. Andrikienė kalbėjo ir susitikime su Molėtų savivaldybės vadovais, ir susitikime su TS-LKD Utenos skyriaus aktyvu, Utenos savivaldybės tarybos nariais Rimantu Dijoku, Egidijumi Puodžiuku, Raimundu Kelevišiumi, Nida Treinyte, Sauliumi Vaiginiu ir kitais.

ES planuojama įvesti minimalų pensijos dydį, kuris galiotų visose ES valstybėse narėse. Ši idėja buvo palankiai sutikta visų pašnekovų, kurie apie ją išgirdo. Norint šį planą įgyvendinti, reikia valstybių narių sutikimo, o valstybės dažnai socialinę politiką laiko neatskiriama valstybės suverenumo dalimi, nors daugelis jų negeba efektyviai kovoti su skurdu bei socialine atskirtimi.

„Europos pamokoje" Molėtų gimnazijoje L. Andrikienė kalbėjo apie perspektyvas, atsiveriančias jauniems žmonėms Europos Sąjungoje, bet pabrėžė, kad be kalbų mokėjimo ar žinių informacinėse technologijose vargu ar galima ką nors rimtesnio pasiekti. Juk net Vakarų Europos šalyse apie pusė aukštąsias mokyklas baigusių studentų neranda darbo. Todėl ES biudžete 2021-2027 m. planuojama dvigubai daugiau lėšų skirti jaunimo problemoms, studentų mainams ir t.t.

Europarlamentarės vizitas Alantoje buvo skirtas Šv. Jokūbo kelių projektui. Gimnazijoje vykusiame susitikime su Alantos bendruomene dalyvavo Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Sigitas Sudentas, gimnazijos direktorė Dalia Skebienė, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos prezidentė Birutė Nenortaitė, Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas Stasys Skebas, kiti Alantos bendruomenės nariai.

Šv. Jokūbo kelias yra seniausias ir ilgiausias piligrimų kelias, į kurį aktyviai įsijungia ir Lietuva. Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje yra pripažinti tarptautiniu lygiu, sertifikuoti Europos kultūros kelių instituto, jie turi ir Lietuvos Vyriausybės paramą. L. Andrikienė pabrėžė, kad Šv. Jokūbo kelias turi dvasinę, religinę prasmę, kurios niekada nereikia išleisti iš akių.

Valentinas Mitė, Aldona Drėgvaitė

Susitikimas su Molėtų rajono meru Stasiu Žviniu ir savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Jauneika. 2018 05 25.
Po susitikimo su Molėtų rajono meru Stasiu Žviniu ir savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Jauneika. 2018 05 25.
Europos pamoka Molėtų gimnazijoje. 2018 05 25.
Europos pamoka Molėtų gimnazijoje. 2018 05 25.
Europos pamoka Molėtų gimnazijoje. 2018 05 25.
Po Europos pamokos Molėtų gimnazijoje – europarlamentarės palinkėjimai svečių knygoje. 2018 05 25.
Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. 2018 05 25.
Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. 2018 05 25.
Susitikime su Alantos bendruomene Alantos gimnazijoje. 2018 05 25. — with Val Mitte, Aldona Dregvaite, Aidonas Uzubalis and Birutė Aš.
Susitikime Alantos gimnazijoje. 2018 05 25.
Su TS-LKD Utenos skyriaus nariais Utenoje.