Skip to main content

L. Andrikienės viešnagė Tauragėje

|   Diskusijos

Gegužės 7 dieną europarlamentarė, Kovo 11-osios Akto signatarė Laima Andrikienė lankėsi Tauragėje. Vizitą šioje savivaldybėje europarlamentarė pradėjo „Europos pamoka" II ir III klasių gimnazistams Tauragės Žalgirių gimnazijoje.

Gimnazistams L. Andrikienė kalbėjo apie Europos Sąjungos vertybinį pamatą bei problemas, su kuriomis susiduria dabartinė Europa. Tai ir augantis ekstremizmas bei nacionalizmas, ir eižėjantys transatlantiniai ES-JAV ryšiai, JAV prezidentu tapus Donaldui Trumpui. Naujojo JAV prezidento nurodymu sustabdytos de facto baigtos derybos dėl laisvosios prekybos sutarties tarp ES ir JAV, o pastaruoju metu prekybos karo grėsmė tarp dviejų ilgamečių sąjungininkių, ES ir JAV, kelia didelį Kinijos ir Rusijos džiaugsmą. Kalbėtoja pabrėžė augančias Kinijos ambicijas bei dabartinių Kinijos kompartijos lyderių bandymą ekonominės ekspansijos būdu užimti dominuojančią vietą pasaulį. Europarlamentarė sakė, kad Kinijos „Šilko kelio" strategijoje nepamiršta ir Lietuva, o ypatingai Kiniją domina Klaipėdos jūrų uostas ir „Lietuvos geležinkeliai". ES pagaliau suvokė, kad siekiant atsiginti nepageidaujamų trečiųjų šalių kapitalo investicijų jautriuose, su mūsų valstybių ir jų piliečių saugumu susijusiuose sektoriuose arba tuose, nuo kurių priklauso mūsų valstybių konkurencingumas ateityje, yra būtinas tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmas, ir jis turi būti įteisintas ir veikti ES lygiu. Šiuo metu ne visos ES valstybės narės tokius mechanizmus turi, o kai kuriose pietinėse ES šalyse Kinija jau taip įsigalėjusi ekonomiškai, kad šios šalys pradeda atstovauti Kinijos, o ne ES interesams.

Ne tik Rusijos grėsmę, bet ir galimas Kinijos strategijos įgyvendinimo pasekmes L. Andrikienė pabrėžė ir susitikime su TS-LKD Tauragės skyriaus nariais. Susitikimo metu aptartos Lietuvos ir ES aktualijos, naujojo ES biudžeto, rengiamo 2021-2027 metams, prioritetai. „Jaunimo problemos (nedarbas, studijos, mainai), ES valstybių ir piliečių saugumas, sienų apsauga ir migracijos srautų suvaldymas, inovacijos ir visa, kas susiję su ES konkurencingumu – štai tie prioritetai, kuriems skirsime daugiausia dėmesio, apsispręsdami dėl ES biudžeto lėšų skirstymo. Atitinkamai mažiau dėmesio 2021-2027 metais teks bendrajai žemės ūkio ir sanglaudos politikoms, ES struktūriniams fondams", – sakė L. Andrikienė.

Kalbėdama apie ES plėtrą, europarlamentarė sakė mananti, kad artimiausiais metais ES narėmis taps Albanija ir Makedonija, o netolimoje ateityje – ir Ukraina, Gruzija ir Moldova. Tai turėtų įvykti iki 2025 metų. Žinoma, jei minėtose šalyse ir toliau bus vykdomos būtinos reformos.

Kad Lietuva sugeba pritraukti užsienio investicijas, parodė apsilankymas UAB „Netmark". Šioje Danijos kapitalo įmonėje sukurta per pusantro šimto darbo vietų, įmonė sėkmingai veikia jau ne vienerius metus, visa jos produkcija eksportuojama į užsienį. Tauragėje akivaizdu, kad užsienio firmos, ypač skandinavų, nebijo eiti į Lietuvą.

Štai Tauragės verslininkas, TS-LKD narys Antanas Stankus L. Andrikienę pakvietė ekskursijon po jo sukurtą ir sparčiai besiplečiantį Tauragės industrinį parką. Net automobiliu, ne pėsčiomis keliaudami po TIP teritoriją užtrukome, nes pamatyti yra ką: jau įsikūrę kelios įmonės, gaminančios ir eksportuojančios pačią įvairiausią produkciją, sukurta apie vienas tūkstantis darbo vietų. A. Stankus taip pat užsiima kultūrine, visuomenine veikla, negaili laiko ir pastangų iniciatyvoms, skatinančioms emigrantus grįžti į Lietuvą.

EP narės dr. Laimos Andrikienės biuro Vilniuje informacija

 

Europos pamoka Tauragės Žalgirių gimnazijoje. 2018 05 07.
Europos pamoka Tauragės Žalgirių gimnazijoje. 2018 05 07.
Europos pamoka Tauragės Žalgirių gimnazijoje. 2018 05 07.
UAB NetMark Tauragėje. 2010 05 07.
UAB NetMark Tauragėje. 2010 05 07.