Skip to main content

Laima Andrikienė: Atsakymai į (ne)atsakytus klausimus

|   Nuomonės
Laima Andrikienė: Telšiai bus Žemaitijos politikos, verslo, švietimo ir kultūros centras. Nuotraukoje iš kairės į dešinę – TS-LKD Žemaitijos kandidatai Seimo rinkimuose po susitikimo su telšiškiais ir Nepriklausomybės akto signataru Vytautu Puplausku: LR Seimo narys Jurgis Razma (Plungės – Rietavo vienmandatė), Nepriklausomybės Akto signataras ir LR Seimo narys Emanuelis Zingeris (N. Akmenė – Mažeikiai – Skuodas), mokytojas Ignas Kasparas (daugiamandatė apygarda), buvęs ilgametis Šilalės meras Jonas Gudauskas (Šilalė – Kelmė), Žygimantas Kurlianskas (daugiamandatė), Laima Liucija Andrikienė (Telšiai), buvęs Lietuvos kariuomenės vadas dim. gen. ltn. Arvydas Pocius (Klaipėda), Nepriklausomybės Akto signataras Vytautas Puplauskas, mokytoja Sandra Tamašauskienė (Šilutė), ilgametis Kretingos rajono meras Juozas Mažeika (Kretinga – Skuodas), Vytautas Stanslovas (daugiamandatė), LR Seimo narė Rasa Petrauskienė (Klaipėdos rajonas), Kretingos rajono savivaldybės vicemeras Dangiras Samalius (daugiamandatė), buvęs LR Aplinkos ministras Kęstutis Navickas (Klaipėda).

Mielieji,

Seimo rinkimų kampanija baigiasi. Per keturis mėnesius Telšių rajonas skersai, išilgai ir aplinkui apkeliautas ne kartą, todėl galiu džiaugtis susitikimais ir šimtais naujų pažinčių Telšių mieste ir Varniuose, Luokėje, Žarėnuose, Viešvėnuose, Nevarėnuose, Mitkaičiuose, Ryškėnuose, Ubiškėje, Eigirdžiuose, Gadūnave, Pašatrijy, Krėpštuose, Biržuvėnuose, Nerimdaičiuose, Upynoje, Tryškiuose, Ožtakiuose, Pavandenėje, Janapolėje, Rainiuose ir kitur.

Visko būta: pokalbiai einant nuo durų iki durų, šventės ir atlaidai, kuriuose dalyvauta, verslo forumas su aukščiausio rango Investuotojų forumo ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovų pranešimais ir rekomendacijomis Telšiams, šventės ir pilietinės iniciatyvos – „Laisvės kelias Telšiuose”, minint Baltijos kelio metines, ir „Laisvės vėjas Telšiuose”, pakeitęs rugpjūtį neįvykusį Laisvės pikniką. Nepamirškime ir Nacionalinės apklausos autobusiuko, apklausos metu užpildytų anketų, kalbantis su varniškiais, telšiškiais, taip pat Nerimdaičių, Ubiškės ir Nevarėnų gyventojais.

Visi šie susitikimai, šimtai kilometrų rajono keliais, bažnyčios ir bendruomenių namai, sodybos ir daugiabučiai – tai tarsi bendra Telšių miesto ir miestelių, gyvenviečių fotografija, po kuria parašyta: 2020 metai… Visos problemos – kaip ant delno, kaip ir valdžios interesai, valdžios pyrago dalybos, „skanius” gabalus atriekiant saviems ir tik trupinius paliekant tiems, kas nepriklauso draugų ratui. Draugų ratas – tai socialdemokratai, valstiečiai-žalieji ir darbiečiai, jiems – darbo vietos savivaldybės įstaigose ir seniūnijose, užsakymai, projektai.

Pokalbiai su Telšių miesto ir rajono verslininkais ir kultūros darbuotojais, senjorais ir gimnazistais, ūkininkais ir mokytojais, socialiniais darbuotojais ir medikais man buvo ypatingai svarbūs. Telšių spaudoje paskelbiau nemažai straipsnių, kuriuose aiškinau savo poziciją dėl švietimo ir mokytojų, valstybės saugumo, verslo, teisingumo ir skaidrumo, šeimos gerovės ir kitais klausimais. Rašiau apie Telšius, jų dabartį ir ateitį, kokie Telšiai galėtų būti, jei valdžios požiūris į Telšius, čia gyvenančius būtų kitoks. Siunčiau jums aiškią žinią ir šiandien dar kartą kartoju: daugiau jėgos Telšiams! Duokite Telšiams daugiau jėgos, kad Žemaitija būtų stipresnė. Duokite Žemaitijai daugiau jėgos, kad mūsų Lietuva būtų dar stipresnė.

Korona gerokai pakeitė mūsų visų gyvenimo būdą. Saugodama jus visus ir savo komandą nepasibeldžiau į tiek daug durų, kaip norėjau, neturėjau progos atsakyti į visus jūsų klausimus. Jaučiu, kad turiu atsakyti į keletą klausimų, atsakymus į kuriuos bent dalis jūsų norite išgirsti.

Pirma. Kodėl Laima Andrikienė kandidatuoja Telšiuose?

Nes Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD) nuoširdžiai rūpi Telšiai ir Žemaitijos ateitis. Vienas iš būdų duoti daugiau jėgos Telšiams, kilstelėti autoritetą Lietuvoje – stiprus ir patyręs atstovas Seime. Būtent taip esu vertinama ne tik kandidatuoti pakvietusių ir puikiai mane pažįstančių bendražygių Telšiuose, bet ir politikų Vilniuje bei kitur. Mums – tikiu, kad ir jums – apmaudu, kad ištisus du dešimtmečius Telšiuose įrūgę socdemai, darbiečiai ir valstiečiai stumia Žemaitijos sostinę žemyn, Telšiai vis labiau atsilieka ne tik nuo geriausių šalies savivaldybių, bet ir nuo Lietuvos vidurkio. Tai liudija oficiali statistika. Profesinės ekonomistės ir vadybininkės žinios, sukauptas patyrimas valstybės tarnyboje dirbant Seime ir Vyriausybėje, europinių reikalų ir ES taisyklių ir reikalavimų išmanymas, patyrimas dirbant su užsienio investuotojais – visa tai daro mane ypatingai stipria lyginant su kitais kandidatais. Įvertinkite tai.

Antra. Kodėl Laima yra geriau nei kiti kandidatai Telšių vienmandatėje? Ji – sava ar svetima?

Žinant, kaip „reikalai tvarkomi” Telšiuose, sakau jums: neturiu jokių verslo interesų Telšiuose, nedalyvauju jokiose vietinėse grupėse, kur tariamasi ir nusprendžiama, kaip aprūpinti gimines ir draugus šiltais postais ar užsakymais. Laikas nutraukti ydingą praktiką, kurios vienas ryškiausių pavyzdžių – Respublikos gatvė Telšiuose, kai konkursus „laimi”, pelningi užsakymai atitenka draugams ar bičiuliams, iš kurių vėliau nesugebama išreikalauti nei darbų kokybės, nei vykdymo terminų. Panašių pavyzdžių Telšiuose – ne vienas.

Seimas ir Vyriausybė yra ne Telšiuose, o Vilniuje – įvertinkite tai, nes būtent ten rengiami ir priimami sprendimai, galiojantys visoje Lietuvoje.   

Esu Nepriklausomybės signatarė, buvusi ministrė, tris kadencijas – Seimo narė, tris kadencijas – Lietuvos atstovė Europos Parlamente, 2018 m. Briuselyje pelniusi Metų europarlamentarės titulą, – ar gali būti labiau SAVAS atstovas ar atstovė? Atsakykite patys sau: kam iš Telšių vienmandatėje kandidatuojančiųjų į Seimą yra tekę taip giliai, iš esmės dalyvauti mūsų valstybės gimimo, kūrimo ir vystymo etapuose, valstybės gyvenime? Dirbant Seime mano patirtis padėtų rasti atsaką į šiuolaikinius iššūkius ir kreipti mūsų valstybę į klestėjimą, konkurencingumą ir modernumą. Savas – nebūtinai ir ne tiek tas, kuris gyvena Telšiuose; savas yra tas, kuris aktyviais veiksmais Seime siekia, kad Lietuva būtų stipri, teisinga ir turtinga, Žemaitija – taip pat. 

Trečia. Ką galiu ir ką duosiu Telšiams?

Trumpas atsakymas – dirbsiu, kad Telšiai taptų tikru Žemaitijos verslo, švietimo, kultūros ir politikos centru. Investicijos, naujos darbo vietos, šeimų pajamos, socialinės paslaugos, pensijos, sveikatos apsauga, parama šeimos ūkiams – tai ir dar daugiau yra mano planuose, skirtuose Telšiams. Žinau, kad esu pajėgi tai padaryti.

Aukščiausiojoje tautos atstovybėje Seime turi dirbti tam pasirengę žmonės, o ne tie, kurie neturi ne tik politinio, bet ir gyvenimiško patyrimo, kurie taikos metais laisvoje Lietuvoje nesugebėjo net aukštojo išsilavinimo įgyti. Visas pulkas jaunų vyrų siekia Seimo nario mandato, bet, kaip parodė Telšiuose vykę debatai „Žinau, ką renku”, jie nežino net elementarių dalykų, nesugeba atsakyti į paprasčiausius klausimus, kiek ministerijų yra Lietuvos Vyriausybėje ar kokie komitetai yra Seime. Ambicijų kandidatuoti į Seimą – per akis, bet amunicijos dar aiškiai trūksta. Mokykitės, vyrai, visko išmokstama, bet Telšiams reikia atstovo, kuris ne tik seniai išmoko pradžiamokslį, bet yra baigęs ir valstybės valdymo universitetus. Kai išmoksite – tada ir kandidatuokite, Seimas – ne vaikų darželis, ne lėles vystyti ten vykstama.

Per daugelį metų politikoje neišmokau žarstyti tuščių pažadų, man tai nepriimtina. Kai kalbu – kalbu nuoširdžiai, kai veikiu – dirbu tikslingai ir nuosekliai. Pasitikėkite, o aš stengsiuosi jūsų nenuvilti. Eidami balsuoti, galvokite apie Lietuvą ir mus visus Lietuvoje. Gyvename neramiais laikais, todėl patyrimas, atsidavimas darbui ir sąžiningumas yra ypatingai svarbūs.

Jūsų –

Laima Liucija Andrikienė

Politinė reklama