Skip to main content

Mano globojami Žagarės gimnazistai, Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje piligrimai, aplankė Vilnių, Žiežmarius ir Jonavą

|   Šv. Jokūbo keliai
Vilniaus Šv. Stanislovo Ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika

2018 m. gegužės 12 d. Žagarės Šv. Jokūbo kelio jaunieji ambasadoriai, Žagarės gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Žagarės piligrimų bendruomenės nariai dalyvavo piligriminėje kelionėje Šv. Jokūbo keliu. Į ją mus pakvietė vykti Europos Parlamento narė, Nepriklausomybės Akto signatarė, dr. Laima Andrikienė. Tai mums buvo didžiulė dovana. Pirmiausia aplankėme Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką, jos požemius ir Šv. Kazimiero koplyčią. Vėliau Gedimino prospektu patraukėme link Lukiškių aikštės į Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią. Prie jos mus pasitiko parapijos asistentė Rita Bagdonaitė, kuri įdomiai papasakojo bažnyčios istoriją, pristatė Lukiškių Dievo Motinos stebuklingą paveikslą, kartu klausėmės skambančio kariljono muzikos. Iš 61 varpo sudarytas instrumentas yra didžiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. 2015 m. birželio 28 d. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje įvyko iškilminga jų šventinimo ceremonija. Kariljono koncertinis debiutas įvyko 2015 m. rugsėjo 6 d., atidarant penktąjį tarptautinį Šv. Jokūbo sakralinės chorinės muzikos festivalį. Kariljono varpus išliejo garsi Nyderlandų Karalystės Asteno miesto varpų liejykla „Royal Eijsbouts“, puoselėjanti senas varpų liejimo tradicijas. 

Iš Vilniaus vėliau keliavome į Žiežmarius, miestelį Kaišiadorių rajone, prie magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Prie Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios (pastatytos 1924 m.) mus pasitiko klebonas kun. Rokas Puzonas, kurie maloniai sutiko papasakoti apie pasakiško grožio bažnyčią ir jos istoriją. Per Žiežmarius teka Strėva. Pirmą kartą Žiežmariai minimi XIV a. kryžiuočių žygių aprašymuose. Spėjama, kad 1348 m. ties Žiežmariais prie Strėvos įvyko LDK kariuomenės, vadovaujamos Algirdo ir Kęstučio, mūšis su kryžiuočiais (Strėvos mūšis).
Iš Žiežmarių keliavome į Jonavą. Prie Šv. Jokūbo bažnyčios mus pasitiko zakristijonas Regimantas Tamelis, kuris mus šiltai priėmė ir įtikinamai papasakojo apie parapiją, pristatė bažnyčios istoriją, palydėjo į bažnyčios požemius ir parodė bajorų Kosakovskių kriptą, kurioje palaidotas vyskupas Juozapas Kosakovskis. Jis mirė 1794 m. gegužės 8 d. ir jo palaikai 1795 m. buvo atvežti ir palaidoti Jonavos bažnyčioje. Taip pat pamatėme Lietuvos didžiojo etmono Simono Martyno Kosakovskio (1741–1794 m.), Napaleono Bonaparto adjutanto, generolo Juozapo Antano Kosakovskio (1772–1842 m.) amžinojo poilsio vietą. 
Kelionės diena prabėgo greitai. Pasistiprinę Jonavos picerijoje skubėjome atgal link namų. Aplankę tiek daug gražių bažnyčių ir į savo piligrimų pasus gavę antspaudus, esame dėkingi, kad Žagarė turi tiek daug gerų žmonių, gerai besimokančių gimnazistų ir nepakartojamų mokytojų, kurie jungiasi į Šv. Jokūbo kelio veiklą. Tikimės, kad kuriamos gražios tradicijos mūsų miesteliui duos gerų vaisių.

Kun. Marius Dyglys
Birželio 14 d.

Žiežmariai
Jonava