Skip to main content

Marijampolėje vyko diskusija „(Per)mąstyti Europą“

|   Diskusijos

Balandžio 26 dieną Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko dialogas-diskusija „(Per)mąstyti Europą“.

Tai jau trečias panašus renginys, vykstantis Lietuvoje. Pirmoji diskusija vyko Telšiuose 2017 m. gruodžio 8 dieną, o antroji – Vilniuje balandžio 20 dieną. Renginiai organizuojami europarlamentarės Laimos Andrikienės iniciatyva, aktyviai dalyvaujant Lietuvos Bažnyčios vadovams.

Šioms diskusijoms ir apmąstymams pradžią davė COMECE – Europos vyskupų konferencijų komisija – ir Popiežius Pranciškus, 2017 m. spalį Romoje sukvietęs 350 Katalikų bažnyčios atstovų, politikų, diplomatų, akademikų, spaudos darbuotojų iš visų 28 ES valstybių narių tartis dėl Europos Sąjungos ateities ir krikščionių vaidmens kuriant Europos ateitį. Dialoge Romoje Lietuvai atstovavo trys vyskupai – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas ir buvusi ambasadorė Irena Vaišvilaitė.

Dialoge Marijampolėje dalyvavęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pabrėžė, kad Bažnyčia negali likti nuošalyjenuo visuomenės skaudulių. Europoje yra problemų, kurių sprendimas būtų žymiai veiksmingesnis, jei politikai, visuomenė ir Bažnyčia veiktų kartu. Todėl dialogas yra būtinas. Vyskupas taip pat paragino būti krikščioniškais ir priimti pabėgėlius iš kitų šalių su užuojauta ir meile, ypač, kad daug pabėgėlių yra krikščionys. Tai dažniausiai žmonės, bėgantys nuo persekiojimų Artimuosiuose Rytuose, kuriuose ir yra gimusi Kristaus religija. Vyskupas atkreipė dėmesį, kad per trumpą laiką šiame regione krikščionių labai sumažėjo, jų gyvybei nuolatos gresia didelis pavojus.

Europarlamentarė L. Andrikienė kalbėjo, kad Europoje yra daug problemų ir, norint padėtį pakeisti, yra būtinas krikščionių indėlis. Ji pabrėžė, kad susvetimėjimas turi būti įveiktas. Laima Andrikienė priminė Popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog „esame ne skaičiai ir institucijos, o tarpusavyje susiję žmonės, asmenys“, todėl negalime prarasti bendruomenės jausmo. Laima Andrikienė sakė, kad neteisingai suprantame laisvę, jei ją suvokiame tik kaip pareigą būti patiems sau, laisviems nuo bet kokio ryšio.„Europa teatranda savo sielą, teatranda save kaip asmenų bendruomenę, kurioje viešpatauja solidarumas, svetingumas, vystymasis ir taika,“– citavo Popiežių Pranciškų europarlamentarė. L. Andrikienė taip pat pažymėjo, kad be krikščionybės Europa nebebus Europa. „Europos pagrindas yra graikų filosofija, romėnų teisė ir tikėjimas vienu dievu,“– sakė L. Andrikienė.

Marijampolės savivaldybės vicemeras Romualdas Makauskas pabrėžė, kad labiausiai žmonėms trūksta bendrumo pajutimo, nors visi suprantame, kad bendruomenė gali nuveikti daugiau. Šis jausmas prarastas daug kur Europoje. „Todėl visiems europiečiams labai svarbus Popiežiaus raginimas atrasti save kaip bendruomenę, kaip žmogų, kaip asmenį,“ – sakė R. Makauskas.

Asociacijos „Kazlų Rūdos bendruomenė“ pirmininko pavaduotojas Marius Žitkus sakė, kad bendruomenė, laisvų žmonių susivienijimas, gali nuveikti labai daug, ypač, kai bendri tikslai suvokiami kaip savi. Tai ir stengiamasi daryti Kazlų Rūdoje.

Marijampolės marijonų gimnazijos direktorius Saulius Andriuška papasakojo, kokie pokyčiai vyksta mokinių mąstyme ir kad Europą jie jau pradeda suprasti kaip savo namus.

Susitikime dalyvavo ir būrelis jaunimo. Juos europarlamentarė nuoširdžiai pakvietė apsilankyti Europos Parlamente.