Skip to main content

Marijos radijas: Popiežiaus globojamos organizacijos Aid to the Church in Need (angl. Pagalba stokojančiai bažnyčiai) atstovai Mark von Riedemann ir Marcela Szymanski

|   Audio

Vasario viduryje Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės kvietimu Lietuvoje lankėsi tarptautinės popiežiaus globojamos organizacijos Aid to the Church in Need (angl. Pagalba stokojančiai bažnyčiai) atstovas Mark von Riedemann ir Marcela Szymanski. Ši organizacija padeda krikščionims įvairiose pasaulio vietose.

Dr. L. Andrikienės rūpesčiu svečiams buvo sudaryta itin plati ir svarbi programa: susitikta su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, Apaštališkuoju nuncijumi – arkivyskupu Pedro Lopez Quintana, Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kitais atsakingų institucijų, organizacijų atstovais.

„Marijos radijo“ laidoje dalyvavęs Mark von Riedemann akcentavo, kad Irakas ir Sirija šiuo metu reikalauja daugiausiai krikščionių dėmesio. Padėkojęs Lietuvos atstovei EP už bendradarbiavimą, svečias ragino Lietuvos žmones nepamiršti savo tikėjimo brolių ir juos paremti bent malda.

 

Valdas Kilpys