Skip to main content

Pivašiūnų gimnazijos mokiniai - Šv. Jokūbo Vilniaus keliu

|   Šv. Jokūbo keliai

Pivašiūnų gimnazijos bendruomenė, mėgstanti piligrimų žygius, nusprendė dalyvauti ir jaunųjų ambasadorių estafetėje Šv. Jokūbo keliu. Pasitarę, nusprendėme savo kelionę pradėti pėsčiomis nuo Junčionių ir keliauti iki Pivašiūnų šventovės.

Išeinant į žygį, prie Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios mus pasitiko Alytaus r. savivaldybės kultūros centro vyriausioji specialistė Daiva Bagdonienė, kuri įteikė EP narės dr. Laimos Andrikienės dovanas – specialia Šv. Jokūbo kelio simbolika papuoštas movas-skareles, kuriomis tuoj pat pasipuošė mokiniai ir mokytojai, bei Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje piligrimo pasus, kuriuose moksleiviai galės rinkti Šv. Jokūbo kelio antspaudus keliaudai Lietuvoje ir užsienyje.

Pivašiūnų seniūnijos darbuotojai pasiryžo pirmą kartą keliauti Jokūbo keliu. Šventovės kalno papėdėje mūsų jau laukė ir Pivašiūnų parapijos dekanas – mons. Vincas Baublys, kuris palaimino mus kelionei. Taigi, patraukėme link Junčionių, kur prie kryžiaus sukalbėjome maldą ir kiekvienas išreiškėme savo žygio intencijas.

Junčionyse mus pasitiko Junčionių bendruomenės pirmininkė Irena Burneikienė, kuri svetingai vaišino mus arbata, sausainiais, saldainiais. Stebėjomės gausia Junčionių kaimo istorijos medžiaga, kurią surinko ir savo ranka dailiai surašė buvusi Junčionių bibliotekininkė Stasė Vasiliauskienė. Pasirodo, bendruomenė prasidėjo nuo trijų aktyvių moterų, kurios pradėjo nelengvą veiklą, peraugusią į gausius projektus. Dailės mokytoja Janina Vasiliauskienė, gyvenanti Junčionyse, papasakojo įdomią dvaro ir Aniso ežero išlikimo istoriją, kaimo renginius, veiklas.

Netrukus, kalbėdami rožinį, sustodami ir pagarbindami Jėzų-Išganytoją prie pakelėje esančių nepakartojamų medinių meno dirbinių – kryžių, traukėme į Mikalavą. Mikalave mus pasitiko bibliotekininkė Renata Stanevičienė, bendruomenės narė Alvyra Kazakevičienė ir kitos šios bendruomenės moterys, kurios pasakojo mums apie įžymius šio kaimo žmones - tris kunigus, kurie užaugo ir subrendo Mikalave, apie Mikalavo partizanus ir jiems atminti pastatytą paminklą. Gėrėjomės klestinčiais gėlynais ir turimu Lietuvos 100-čio šiltnamiu, duonkepe, žaidimo aikštele.

Mūsų kelionė tęsėsi toliau: perėjome per Kazimieravo kaimą, pasimeldėme prie kryžiaus ir patraukėme bažnyčios link, prašydami Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos, nuliūdusiųjų paguodos, palaimos mūsų intencijoms. Kalbėjome Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Pivašiūnų bažnyčia yra vienoje iš Jokūbo kelio per Lietuvą atšakų - Vilniaus kelyje. Štai ir kelionės tikslas pasiektas. Mes jau Pivašiūnuose. Jaunieji Šv. Jokūbo kelio ambasadoriai nukeliavo nemažą atkarpą Šv. Jokūbo keliu ir buvo apdovanoti Šv.Jokūbo kelio ambasadorių sertifikatais ir piligrimų pasais, kuriuose galės rinkti būsimų žygių Šv. Jokūbo piligrimų keliais antspaudus. Esame dėkingi už šią kelionę Audronei Anušauskienei, kuri kartu keliavo ir pasirūpino reikiama žygiui įranga, savanoriams, Pivašiūnų gimnazijos direktoriui, pavaduotojams, kurie mūsų laukė sugrįžtant.

 

Pivašiūnų gimnazijos vyr. mokytoja Rasuolė Tatjana Vaškevičienė