Skip to main content

Santaka: Kalbėjo apie krikšcionių persekiojimą Artimuosiuose Rytuose

|   Straipsniai

Marijampolėje vyko renginys „(Per)mąstyti Europą“. Į jį susirinko Marijampolės regiono kelių savivaldybių tarybų, administracijų atstovai, buvo dvasininkų, švietimo darbuotojų ir besimokančio jaunimo, miestiečių.

Dialogas „(Per)mąstyti Europą“ surengtas Europos Parlamento narės dr. Laimos Liucijos Andrikienės iniciatyva. Pradžią jam davė 2017 m. spalį Vatikane popiežiaus Pranciškaus bei Europos vyskupų konferencijų komisijos inicijuoti svarstymai apie Europos ateitį. Tada vykusioje konferencijoje Šventasis Tėvas priminė Bažnyčios įsipareigojimus Europos Sąjungai kaip taikos projektui ir išreiškė rūpestį dėl šios bendrijos ateities.

Be kitų asmenų, konferencijoje Vatikane Lietuvai atstovavo europarlamentarė L. Andrikienė ir Vilkaviškio vysku pas Rimantas Norvila.

Marijampolėje tęsdami Romoje pradėtą dialogą, europarlamentarė ir vyskupas su susirinkusiaisiais diskutavo apie Europos krikščioniškąją esmę, jos krikščioniškas šaknis. Pasak L. Andrikienės, „Europos Sąjungos pamatai yra graikų kultūra, Romos teisė ir vienas Dievas. Europos Sąjunga yra krikščionių klubas.“

Konferencijoje buvo kalbėta, kad krikščionys patiria labai daug prievartos. Pastaruoju metu jie tapo labiausiai persekiojama ir bauginama religine grupe pasaulyje. Krikščionys priversti bėgti iš savo gimtųjų kraštų, iš vietų, kurios laikomos krikščionybės lopšiu: iš Irako, Irano, Sirijos.

Kaip sakė renginyje dalyvavęs žurnalistas Valentinas Mitė, Irake gyveno 1 300 tūkst. krikščionių. Dabar ten jų liko tik 300 tūkst. „Šiuo metu skaičiuojama, kad pasaulyje apie 200 milijonų krikščionių negali laisvai praktikuoti tikėjimo. 75 proc. viso religiškai motyvuoto smurto ir priespaudos yra vykdoma būtent prieš krikščionis“, – teigė V. Mitė.

„Mes, ramiai taikoje gyvendami, iš aukšto žiūrime į pabėgėlius ir sakome: „Teroristai, ekstremistai, ekonominiai migrantai, važiuokite, eikite, kur norite.“ Jų gyvenimas apgailėtinas ir aš negaliu jų pasmerkti, kad jie bėga, – kalbėjo L. Andrikienė. – Į tas vietas, iš kurių krikščionys išvaromi, jie nebesugrįžta. Tą rodo pasaulio patirtis ir istorija.“

Europarlamentarės nuomone, Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasaulio istorijoje liks kaip moteris, išgelbėjusi šimtus tūkstančių gyvybių, nors ji, kaip politikė, už tai sumokėjo tikrai didelę kainą.

L. Andrikienė priminė, jog šį pavasarį Lietuvoje buvo minėta solidarumo su persekiojamais krikščionimis diena.

Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pasidalijo statistika, kaip keičiasi krikščionių skaičius Artimuosiuose Rytuose. „Dvylikoje šalių, kur prieš 20 metų krikščionių buvo dauguma, dabar jų tėra akivaizdi mažuma“, – teigė vysk. R. Norvila.

Renginyje taip pat kalbėta apie Europos pagalbą iš savo kraštų išvarytiems žmonėms. Pavyzdžiui, Vengrijos valdžia vykdo valstybinę programą „Vengrija padeda“, kurios tikslas – atstatyti sugriautus kaimus bei namus, kad pabėgėliai turėtų galimybę grįžti į savo kraštą. Taip pat vengrai sudaro galimybes savo šalyje studijuoti jauniems pabėgėliams iš Sirijos, iš Irako. Vengrijoje įgiję paklausias specialybes jauni specialistai bus naudingi ir reikalingi savo gimtinėje.

Pasak L. Andrikienės, parama krikščionims Artimuosiuose Rytuose turi būti svarbiausias ES politikos prioritetas regione, nes daugelis pabėgėlių norėtų grįžti į savo žemę, tik neturi kur, nes jų būstai, bažnyčios yra suniokoti.

Renata VITKAUSKIENĖ

www.santaka.info