Skip to main content

Sekmadienį Tveruose, švenčiant Tverų šventovės 400 metų jubiliejų

|   Susitikimai

Ačiū klebonui kun. Sauliui Stumbrai už kvietimą dalyvauti iškilioje šventėje. 
Vadovaujami Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopez Quintana meldėmės už Tverus ir jų žmones, už mūsų Tėvynę Lietuvą. 
Lietuva gali didžiuotis Tverų bažnyčia, jos gražia istorija.