Skip to main content

Šv. Jokūbo jaunųjų ambasadorių estafetė Inturkėje

|   Šv. Jokūbo keliai

Šventojo Jokūbo ženklu – kriaukle pažymėtos 32 mūsų šalies šventovės, tarp kurių – bažnyčios, vienuolynų ansambliai, Kryžių kalnas.

Turėjome galimybę aplankyti dvi iš jų. Pirmojoje – Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir prasidėjo mūsų kelionė. Klebonas Povilas Stankevičius pradėjo Šv. Mišiomis. Tikybos mokytoja R. Rimšienė pristatė ir plačiau papasakojo apie piligrimų kelią. Antroji, Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, kurioje mus po kelionės draugiškai, kaimyniškai sutiko Joniškio bendruomenė.

Graži diena, buvimas kartu, bendrystė. Meilė artimui, kaimynui. Laikas sau – meditacijai ir pamąstymams...

Gal tai bus graži pradžia. Pirmas žingsnelis mūsų tolimesnėms kelionėms, aplankant kitas šventoves, ne tik Lietuvoje, bet ir keliaujant svetur. Visais laikais į piligriminius žygius žmonės išeidavo atgailos, padėkos Viešpačiui vardan ar dar kitu, savitu, tikslu...

Dėkojame Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės globėjai EP narei Laimai Andrikienei, klebonui Povilui Stankevičiui, tikybos mokytojai R. Rimšienei, Joniškio bendruomenei, taip šiltai sutikusiai mus. Taip pat visiems žygio dalyviams ir A. Pečiukaičiui už įamžintas akimirkas.