Skip to main content

Šv. Jokūbo kelio estafetėje – Kauno rajono Ežerėlio piligrimai

|   Šv. Jokūbo keliai

Į ją įsijungė Akademijos Ugnės Karvelės gimnazijos J. Bosko ateitininkų kuopos ir Ežerėlio šv. Antano Paduviečio parapijos jungtinė 20-ties jaunuolių grupė. Jaunieji ambasadoriai ne tik pėsčiomis įveikė apie 20 km., keliaudami maršrutu Pivašiūnai – Onuškis, bet ir mokėsi sudaryti piligriminio kelio skaitmeninį žemėlapį, naudodami google maps programą. Mokinius konsultavo Ugnės Karvelės gimnazijos geografijos mokytoja Aistė Vilimienė.

Birželio 14d. – Gedulo ir vilties diena, taip pat Pal. Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo diena. Todėl piligriminį žygį pradėjome Kaišiadorių Katedroje malda prie Teofiliaus sarkofago. Tremtinius, kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę, pagerbėme malda ir Tautine giesme prie Onuškio šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriaus, tremtiniams pastatyto kryžiaus.

Dėkojame visiems padėjusiems organizuoti šį žygį. Dėkojame rėmėjams:
Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijai,
UAB „Vina Pach”, Prekybos centrui „Ekspress Market”.

Piligriminio žygio vadovės:
Laima Kurantavičienė
Renata Markevičienė