Skip to main content

Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasas

|   Šv. Jokūbo keliai

Lietuva jau turi Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasą, pagamintą pagal 2016 m. birželio 1 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 532 „Dėl Švento Jokūbo kelio per Lietuvą“. Šis lietuviškas piligrimo pasas yra vienintelis galiojantis einant Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje, jis galioja ir kitur Europoje. 

Visiems, kurie eisite tarptautiniais Šv. Jokūbo kelio Kauno, Vilniaus, Šiaulių bei Žemaitijos/Karaliaučiaus maršrutais, taip pat Šv. Jokūbo žiedu arba pasiryšite žygiui iš Lietuvos Šv. Jokūbo keliais per Europą, iki pat Santiago de Compostela katedros, piligrimo pasus galima įsigyti Šv. Jokūbo kelio savivaldybių bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijose. Artimiausiu metu juos bus galima įsigyti savivaldybių Turizmo ir informacijos centruose. 

Kontaktai:

info@sjw.lt 

jokuboasociacija@gmail.com 

www.facebook.com/Šv-Jokūbo-kelio-šviesa

 

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija