Skip to main content

Šventos Velykos 2018. Laimos Andrikienės sveikinimas

|   Nuomonės

Mielieji!

Sveikinu visus, laukiančius Kristaus Prisikėlimo šventės. 

Šventų Velykų proga linkėdama Viešpaties malonės ir ramybės Jums, Jūsų artimiesiems ir mylimiesiems,

Jūsų – 

Laima