Skip to main content

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: Laima Andrikienė paskirta Europos Audito rūmų nare

|   Pranešimai spaudai

2022 m. lapkričio 14 d.  Europos Sąjungos Taryba, remdamasi sutartimis ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, paskyrė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkę Laimą Liuciją Andrikienę Europos Audito Rūmų nare šešerių metų kadencijai. Ji šias pareigas eis  nuo 2022 m. lapkričio 16 d. iki 2028 m. lapkričio 15 d.

Šių metų spalio 18 d. sprendimui skirti L. Andrikienę Europos Audito Rūmų  nare pritarė Europos Parlamentas. L. Andrikienė pakeis iki šiol Europos Audito rūmuose dirbusį Lietuvos atstovą Rimantą Šadžių, šias pareigas ėjusį nuo 2016 m.

L. Andrikienė yra socialinių mokslų daktarė, Lietuvos  Nepriklausomybės Akto signatarė, 2020–2022 m. – Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė, 2004–2019 m. – Europos Parlamento narė, 1996–1998 m. – Lietuvos Respublikos Europos reikalų ministrė.

Audito Rūmų kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės, skiriamą šešerių metų kadencijai. Liuksemburge įsikūrę Europos Audito Rūmai yra atsakingi už tinkamą  Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

2022 m. lapkričio 14 d. pranešimas žiniasklaidai

TS-LKD viešieji ryšiai

Tel. (8 5) 239 6362

El. p. tsfrakcija@lrs.lt