Skip to main content

Ukraina. Ketvirtosios „Dangaus šimtinės" žūties metinės paminėtos Kaune

|   Susitikimai

Žvarbią vasario 24-osios popietę Kauno Įgulos karininkų ramovėje vyko diskusija „Ukrainos ir Lietuvos politinių istorijų paralelės: įvykiai, žmonės, interpretacijos“. Nežiūrint žemos temperatūros Ramovės Kunigaikščių menė buvo pilna žmonių. Kaip sakė vienas renginio dalyvių, 2014-aisiais Maidane buvo ne ką šilčiau...

EP narė dr. Laima Andrikienė dalijosi prisiminimais iš savo daugkartinių vizitų į Ukrainą 2013, 2014 ir 2015 metais. „Lankydamasi Ukrainoje mačiau žmonių pasiryžimą ir drąsą, — sunkiai slėpdama susijaudinimą kalbėjo europarlamentar. — Privalome padėti kovojančiai Ukrainai, nes ten eina ir mūsų fronto linija“. 

Tuometinių įvykių dalyvis Volodymyr Sokol demonstravo savo filmuotus unikalius kadrus iš kovojančio Maidano. Ukrainos sausumos pajėgų atašė Lietuvai plk. ltn. Andrijus Stepanovas dėkojo dr. L. Andrikienei už paramą, o Ukrainos ambasados atstovo Dmytro Serovo teigimu, šalis tvirtai eina pasirinktu demokratijos stiprinimo keliu. 

Vytauto Didžiojo šaulių 2-sios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius akcentavo būtinybę atsiželgti į Ukrainos įvykius rengiantis mūsų šalies gynybai. „Privalome palaikyti ukrainiečius, nes kitas okupantų taikinys galime būti mes“, — sakė ats. kpt. Vytautas Žymančius.